2004, Boyke nazoek Swalmen

Hij kwam uit een schoonheidslijn. Ben door Mikey met hem jachtwedstrijden gaan doen en hij was een echte jachtteckel. Ik werd de avond tevoren gebeld voor een nazoek in Reuver bij de Meinweg. Het was zijn tweede nazoek, de eerste was niet ver genoeg. De voorjager die daar altijd nazocht, had mij aanbevolen. Ben daags erna om 07.45 er naartoe gereden. Toen ik hem aanzette…liep hij heel zeker, kon hem 100% vertrouwen……ja hij liep de sterren van de hemel en emotioneel met tranen in mijn ogen liep hij het bijna 1200 meter spoor over land en door bos. Ja ik zag dat een zwijn weggegleden was in een beek. Boyke liep er overheen en ging naar rechts en weer naar links. Voor ons lag een dennenbos en hij ging er in en ik moest hem achterna kruipen onder de bomen en zag opeens een wondbed….. en 20 meter verder lag het aangeschoten zwijn dat al dood was. Boyke heeft als schoonheidshond zes keer natuur nazoek gelopen. Hij kreeg voor deze nazoek de aantekening ZW Natuur.